Tuingrond 6


Tuin uitbreiden met gemeentelijk snippergroen

Steeds meer gemeenten maken het makkelijker voor particulieren om gemeentegrond grenzend aan hun tuin te kopen.  De gemeente hoeft het na verkoop niet meer te onderhouden en dat scheelt geld. Het beheren van kleine stukken beplanting kost meer dan de helft meer aan onderhoud  dan een groot perceel. Sommige gemeenten gaan zelfs actief de boer op met wat ze noemen  snippergroen, groenstroken, reststroken of overhoeken.

 

 

Voorwaarden koop groenstrook

Er zijn nog al wat voorwaarden waaraan de grond moet voldoen, wil een gemeente akkoord gaan met de verkoop.
Allereerst moet de grond grenzen aan de tuin, het huis of het land van de koper. De grond mag geen onderdeel zijn van een park of grote openbare ruimte waar anderen op uitkijken of waar parkeerplaatsen zijn. Stroken die zijn verhard vallen niet onder snippergroen.
Als de grond ook aan die van buren grenst, is van de buren een Verklaring van geen bezwaar nodig. Soms verkopen gemeentes grond die langs meerdere percelen van verschillende eigenaren loopt, alleen als die in één keer wordt aangekocht. Als één of meerdere eigenaren niet willen kopen dan wijst zo’n gemeente het verzoek tot aankoop af.

 

Kabels in de grond

Sommige gemeentes hanteren de regel dat er geen kabels en leidingen onder het stuk grond mogen lopen of dat het riool er onder of te dicht bij mag liggen. Dit komt omdat bedrijven van wie de kabels en leidingen zijn vrijwel altijd bedingen dat die in openbare grond moeten liggen.
Andere bepalen dat de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen voor rekening van de koper komen.
Andere redenen voor een gemeente  om een aankoopverzoek af te wijzen kunnen onder andere zijn: verkeerstechnische bezwaren, planologische of stedenbouwkundige bezwaren, toename sociale onveiligheid of overlast, belemmering van het reguliere groenonderhoud van de gemeente of aanwezigheid van monumentale bomen.
Via de website van veel gemeentes kunnen mensen die aangrenzende grond willen kopen een verzoek indienen. De gemeente toetst dan of de grond verkocht kan worden.

 

Grondprijzen tuingrond

De grondprijzen voor aan te kopen groenstroken lopen per gemeente zeer sterk uiteen. Soms betaal je in een dorp enkele euro’s voor een strook grond, andere gemeenten vragen bijvoorbeeld vijftig procent van de normale bouwgrondprijs of als er op gebouwd mag worden de gewone grondprijs. Dit kan dus oplopen tot honderden euro’s per vierkante meter.
De meeste maken onderscheid in grond met bouwmogelijkheid en zonder bouwmogelijkheid. Dit ligt vast in het bestemmingsplan van de gemeente en bij het Kadaster. Grond met bouwmogelijkheid is meestal duurder dan zonder bouwbestemming.
Een aantal gemeentes maken onderscheid in de ligging van de grond ten op zichte van het huis.

Hieronder vindt u van circa honderd gemeenten de prijzen van snippergroen:

View Prijzen Snippergroen in a full screen map

 

 

Kosten koper

Meestal zijn de notariskosten en de overdrachtsbelasting bij aankoop van snippergroen voor rekening van de koper. De overdrachtsbelasting is 6 procent van de aankoopprijs. De kosten voor het opmaken van de akte is per notaris verschillend. Inschrijven in het Kadaster en de bijbehorende kadastrale check kost circa 300 euro. Totaal variëren de kosten bovenop de aankoopprijs van de grond tussen de 365 en 1000 euro.

 

Taxatie

In sommige gevallen is de prijs van de grond niet vastgesteld maar baseert de gemeente zich op een taxatie van de grond. Enkele gemeenten verkopen kleinere stukken grond tegen een vaste prijs en grotere percelen tegen een taxatieprijs.


Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

6 Gedachten over “Tuingrond

 • J.H.Barkey

  Geachte meneer/mevrouw,

  Als het snippergroen wordt toegekend moet de koopakte dan eerst passeren en het Kadaster de grensafbakeningen hebben geplaatst voordat er aan gewerkt kan worden..
  Is gravel, 40 cm dikte, een harde ondergrond en mag er gravel in de tuingrond zitten.
  Wat is een klein stukje grond. bv 1bij1m².

  Gaarne een reactie.

  Met vriendelijke groet,

  Huib Barkey

 • Barbara Rovers

  Hallo,
  Ik kan nergens vinden wat nou een stukje tuingrond per m2 kost.
  Wij kunnen achter onze tuin een stukje kopen van 25 m2 ,het is van de woningbouw en wij wonen in maastricht.
  Zou u daar antwoord op weten? Of waar kan ik dat opzoeken?
  Ben benieuwd naar uw antwoord,
  Met groeten,
  Barbara Rovers

  • admin Post auteur

   Geachte mevrouw Rovers,

   Deze website geeft alleen algemene informatie waarmee u zelf kunt beredeneren hoeveel een stuk grond in uw buurt ongeveer zou moeten kosten.

   De grondprijs komt altijd tot stand door vraag en aanbod. Als de woningbouwvereniging u een voorstel doet waarmee u akkoord gaat dan is dat de grondprijs.

   Wel zou u kunnen kijken wat bijvoorbeeld uw gemeente vraagt voor een stukje snippergroen. Deze prijs kunt u als uitgangspunt nemen bij onderhandeling.

   Via onderstaande link geeft de gemeente Maastricht daar informatie over:

   https://www.gemeentemaastricht.nl/product/snippergroen-kopen/

   onder het kopje Kosten staat:

   Kosten

   Tijdens het project zijn de vaste prijzen voor snippergroen:

   Bij een koopwoning: € 75,00 per vierkante meter. Daarnaast betaalt u de ‘kosten koper’: overdrachtsbelasting (2% over de koopsom), notaris- en kadasterkosten.
   Bij een huurwoning: € 5,25 per vierkante meter per jaar. De huurprijs wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
   Deze prijzen gelden tot een oppervlakte van 150 vierkante meter. Wilt u meer grond kopen of huren? Dan laat de gemeente de waarde bepalen door een onafhankelijke taxateur.

   Hopelijk heeft u wat aan deze informatie.

   Met vriendelijke groet,

   J deKrijger
   Redactie Landprijzen.nl

 • Ijsenbruk

  Beste mensen,
  wat mij enigszins verbaast, is dat gemeentes voor snippergroen / tuingrond zulke verschillende prijzen mogen hanteren. Kan dit zomaar? In de Gemeente Houten wordt bijv. 167,00 m2 gerekend, terwijl de Gemeente Schagen in het programma van de Rijdende Rechter (01-11-2016) is veroordeeld tot het rekenen van maximaal 57,00 m2. Hoe kan dit zo van elkaar verschillen? Zijn er door de Rijksoverheid geen grenzen aan de hoogte gesteld? De Gemeente Houten verantwoordt de hoge prijs als zijnde normaal gezien de hoge prijs voor bouwgrond en het feit dat er binnen gemeentes ook andere prijzen voor bepaalde voorzieningen gerekend mogen worden, zoals het verstrekken van paspoorten. Intussen is er nu wel sprake van een behoorlijke rechtsongelijkheid. De vraag is of de hoge prijs misschien gebruikt wordt om andere gemeentedoelen te realiseren en dat is voor haar inwoners wel een prijzige bijdrage.

 • Kluiters

  Geachte mevrouw/meneer,

  Wij kunnen bij onze huizen(tuinen) grond kopen wat anders snippergroen zou worden.
  Zijn wij hierover BTW verschuldigd of overdrachtsbelasting?

 • HS

  Goedemiddag,

  Zelf kan ik ook een stuk snippergroen kopen naast mijn huis,er wordt hier aangeven in de mogelijke koopovereenkomst dat het om tuingrond gaat en dit zo behandeld moet worden. In het bestemmingsplan staat niets over tuingrond. Wat mag ik doen met deze grond als ik dit zou aanschaffen?

  Mvg,

  HS